Opracowany przez dr. Jarosława Ciechomskiego, autorski sposób pracy na tkankach miękkich czyli mięśniach, podwięziach, więzadłach, torebkach stawowych oraz tkance łącznej. Diagnozowanie zaburzeń w obrębie więzadeł, ścięgien, powięzi oraz mięśni oparte jest w przeważającej części na badaniu funkcjonalnym ze szczególnym podkreśleniem dysbalansu mięśniowego.

Leczenie tkanek miękkich w koncepcji dr Ciechomskiego oparte jest o następujące metody:

  • Techniki Energizacji Mięśni (poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny i inne),

  • Mięśniowo-powięziowe Rozluźnianie,

  • Technika Aktywnego Rozluźniania,

  • Trening Głębokiej Stabilizacji,

  • Terapia Punktów Spustowych (kompresja ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie i inne).

  • Autoterapia dla pacjentów jako nieodzowny element sukcesu terapeutycznego.