Nasza siedziba

Iłłakowiczówny 7/6 Poznań
Godziny otwarcia
Pn, Czw: 12:00-20:00
Śr: 08:00-20:00
Wt, Pt : 08:00-16:00

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na manualne (a więc za pomocą rąk) badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu. Objawiają się one bólem, przykurczem lub niestabilnością w obrębie stawów oraz zmianami w obrębie tkanek.

Za pomocą specjalistycznych testów manualnych można precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną patologii jest np. staw, czy nadmiernie napięty mięsień, czy też uciśnięty nerw. Szczegółowe badanie umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia, które likwiduje przyczynę patologii a nie tylko jej objawy. Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje proces leczenia i dobór odpowiednich technik manualnych. Niekiedy będzie to relaksacja mięśni, w innym przypadku rozciąganie mięśni (stretching),a czasem szybkie uruchomienie zablokowanych stawów tzw. manipulacje albo długo utrzymywane rozciąganie torebki stawowej tzw. mobilizacja lub przywracanie ruchomości struktur nerwowych. Głównym celem terapii jest szybkie i trwałe przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów oraz prewencja nawrotów dolegliwości. Ten sposób pracy skupia się na odnalezieniu przyczyny dolegliwości pacjenta i zastosowaniu skutecznej nakierowanej i specyficznej terapii.

Terapeuta stale kontroluje stan pacjenta za pomocą testów kontrolnych. Poprawa w stanie pacjenta powinna być widocznie stale i niezwłocznie po zastosowanym leczeniu.